User Icon
vellminator
User Icon
BlahZay19
vellminator vs BlahZay19
BlahZay19 Wins
vellminator
BlahZay19
Variation DEFAULT Mid Kid
Round 1 74s
Round 2 72s
Played 01/18/2022 09:16 PM EST and published by
BlahZay19
vellminator
BlahZay19
vellminator
BlahZay19
Kombatants
Achievements
Arena
Kotal's Koliseum
Health over time
vellminator
BlahZay19
User Poll
Top Kombatant for MultiVersus?
29.4%
Goro
19.6%
Scorpion
13.7%
Liu Kang
11.8%
Other
7.8%
Kitana
7.8%
Raiden
7.8%
Sub-Zero
2.0%
Shao Kahn